ΦΙΛΤΡΑ
Ομοαξονικά (ενσωματωμένο tweeter)
Διαχωρισμός συχνοτήτων
Μέγιστη ισχύς

Ηχεία Αυτοκινήτου Ομοαξονικά